Informacje o administratorze

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest spółka pod firmą Goodvalley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przechlewie, ul. Młyńska 43B, 77-320 Przechlewo, kapitał zakładowy 20 852 723,06 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091298, NIP: 8430005151, REGON: 005310320.